SERTIFISERINGER

Tveter AS er godkjent for ansvarsrett og innehar sentral godkjenning frem til 13.10.2018 i følgende områder:

Funksjon Fagområde Tiltaksklasse
Utførende  Innmåling og utstikking av tiltak  3
Utførende  Grunnarbeid og landskapsutforming  3
Utførende  Riving og miljøsanering  3

 

Tveter AS er godkjent for asbestsanering – se lenke til arbeidstilsynet

Tveter AS er en sertifisert miljøfyrtårnbedrift

Org.nr: 936 772 161