Maskinpark 2017-05-12T09:11:39+00:00

MASKINPARK

Tveter AS satser på en moderne, solid maskinpark og ser at dette er lønnsomt.
Våre gravemaskiner har en vektklasse i alt fra 50 tonn og ned til 8 tonn.

De fleste maskiner er også utstyrt med moderne tilleggsutstyr som GPS/maskinstyring, rotortilt mm

Hitachi ZX 470
Hitachi ZX 460
Hitachi ZX 350
Hitachi ZX 290
Hitachi ZX 250
Hitachi ZX 225
Hitachi ZX 215
Hitachi ZX 210  (3 stk)
Hitachi ZX 135
Hitachi ZX 85 (2 stk)
Matsu PC 228 (2 stk)
Komatsu HB 215
Komatsu PW 148Cat FLCR 325

Tveter AS satser på en moderne, solid maskinpark og ser at dette er lønnsomt.
For å kunne imøtekomme samfunnets krav om miljøbevissthet og kundenes krav til leveringsdyktighet
benytter vi oss kun av nye og moderne lastebiler

Scania R 560
Scania R 500
Scania R 164

Alle lastebilene er utstyrt med gode hengere for en nyttig og trygg frakt.

Tveter AS satser på en moderne, solid maskinpark og ser at dette er lønnsomt.
Tveter AS satser på tungt men brukervennlig utstyr for å sikre fremdriften i stein og matjordproduksjon

JCB 436
Cat 980 G
Komatsu WA 600

Tveter AS satser på en moderne, solid maskinpark og ser at dette er lønnsomt.
Ved mindre strekninger og ved ulent terreng kan det være godt og ha en maskin som kommer frem
I samarbeid med våre to ZX 85, så kommer disse frem og får jobben gjort.

Lamborghini med flakhenger
Case 3 med tipphenger

Tveter AS satser på en moderne, solid maskinpark og ser at dette er lønnsomt.
Tilgjengelighet er viktig for å kunne imøtekomme alle kunders krav
Dumpere er meget lastedyktige og fremkommelige

Bell 25 D
Moxy 30A
Bergmann 3012 Track

Tveter AS satser på en moderne, solid maskinpark og ser at dette er lønnsomt.
Etter år med erfaring og mange forskjellige oppdrag, så har det etter tid blitt godt utvalg i utstyr hos oss
Alt fra valsetog og komprimeringsplater til klyper, pigghammere og betongsakser.